www.pe-flex.cz
Dřevostavby, sádrokarton, zateplení

DŘEVOSTAVBY

K výstavbě rodinných domů používáme certifikované stěnové panely. Panely o tl. 165mm jsou vyrobeny ze dřevěných hranolů KVH opláštěných deskami Rigistabil. Uvnitř této konstrukce jsou vloženy izolace o tl. 140mm Takovýto panel má výborné tepelné vlastnosti, je dobře zpracovatelný což zajišťuje vysokou kvalitu prací. Obvodová  stěna je ještě zateplena izolantem o min tloušťce 100mm .Celková tl. stěny je tedy 360mm.

Výhody :

1)Vynikající tepelné vlastnosti –             R-6,33[m².K/W]

                                                               U-0,158[W/m².K]

2) Rychlost výstavby – panely jsou vyrobeny podle projektové dokumentace ve výrobní hale a na staveništi jsou smontovány jako  stavebnice. Takovýmto  způsobem trvá montáž zpravidla 1 den patro. 
 

3) Výstavba i v zimním období.

4) Dlouhá životnost stavby plně srovnatelná se zděnými stavbami.

5) Nízké pořizovací náklady.