www.pe-flex.cz
Dřevostavby, sádrokarton, zateplení

Holá stavba

Holá stavba osahuje :

1) Spodní stavba

 • základové pasy z prostého betonu B 12,5 š = 30cm do nezámrzné hloubky
 • podsyp desky ze štěrkopísku plošťky 10cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů Styrodurem tl. 8cmcena základové desky je pouze orientační a je uvažována narovině                                   

 2) Vrchní stavba

Obvodová stěna: síla stěny 34cm,  R=6,11[m².K/W], U=0,159[W/m².K]

 •  panel S1 bez vložené TI, parotěsné folie a laťování
 •  obsahuje pouze nosné obvodové stěny a  nosné příčky

3) Střešní konstrukce

 • nosná konstrukce střechy dle projektové dokumentace
 • střešní krytina dle přání zákazníka

4) Klempířské prvky

 • provedení v pozinku
 • ukončení 10cm pod ůrovní ZD

Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit podle upřesnění zákazníkem nebo podle projektu.