www.pe-flex.cz
Dřevostavby, sádrokarton, zateplení

Stavba na klíč

 Stavbana na klíč osahuje :

  1) Spodní stavba

 • základové pasy z prostého betonu B 12,5 š = 30cm do nezámrzné hloubky 90 – 120cm
 • podsyp desky ze štěrkopísku tloušťky 10cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů Styrodurem tl. 8cm
 • cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovině

 2) Vrchní stavba

            Exterier

Obvodová stěna: tloušťka stěny 34cm,  R=6,11[m².K/W],  U=0,159[W/m².K]

 • tenkovrstvá omítka tl 1,5mm
 • stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl. 4mm
 • polystyren EPS tl. 15cm – tloušťka může být navýšena podle požadovaných tepelně  technických vlastností domu
 • panel  s vloženou tepelnou izolací, rámová konstrukce KVH 60/120mm opláštěný deskou Rigistabil
 • parotěsná zábrana prolepená vzduchotěsným systémem
 • uzavřená vzduchová mezera tl. 4cm
 • obklad deskami Rigistabil
 • nátěr  bílý 3x

          Interiér

                Nosné příčky tl.150mm, nenosné zhotoveny ze sádrokartonu, tl. příčky 100mm

 • panel 150mm
 • opláštění panelu SDK deskami tl 12,5mm
 • nátěr  bílý 3x

 3) Střešní konstrukce

 • nosná konstrukce střechy podle projektu
 • střešní krytina ( dle přání zákazníka)
 • podbití krovu – palubky tl. 12mm vč. nátěru

 4) Klempířské prvky

 • provedení z pozinku
 • ukončení 10cm pod horní hranou ZD

 5) Hrubé podlahy a stropy

      Podlaha 1.NP

 • tepelná izolace EPS 100 Stabil 2x5cm
 • betonová mazanina tl.6cm
 • podlahové kritiny nedodáváme

    Strop 1.NP

 • tepelná a zvuková izolace dle projektu( cca 30cm)
 • podhled SDK na kovovou konstrukci vč. parotěsné zábrany
 • nátěr  bílý 3x

 6) Okna a balkonové dveře, vstupní dveře

 •  materiál plast, 6 komotový profil rámu a křídla , bílá barva
 •  celoobvodové kování , sklopná a mikroventilační pozice
 •  zasklení izolačním dvojsklem U= 0,8W/m².K
 •  vstupní dveře – materiál plast, barva bílá do 25000Kč
 •  vnější parapety (pozink)

7) Vnitřní dveře

 • po dohodě

8) Keramické obklady a dlažby

            Obklady

 •  po dohodě

            Dlažba

 • po dohodě

 10) Elektroinstalace

 • rozsah elektroinstalace se řídí projektovou dokumentací a nomamy ČSN
 • zásuvky a vypínače typ Tango bílé
 • vývody pro světla jsou ukončeny objímkou se 60W žárovkou
 • obývací pokoj 2x vývod pro světlo , 6x zásuvka
 • ložnice, pokoje 1x světlo , 4x zásuvka
 • koupelna 1x vývod světlo, 2x zásuvky
 • WC 1x světlo
 • technická místnost 1x světlo, 4x zásuvka
 • chodba 1x světlo, 2x zásuvka
 • terasa 1x světlo, 1x venkovní zásuvka
 • vstup 1x světlo
 • elektroměr a přípojka není součástí dodávky

 11) Vytápění 

 • teplovodní vytápění – rozvod plast
 • dům je vybaven deskovými radiátory v bílé barvě
 • počet radiátorů je dán výpočtem tepelných ztrát
 • elektrický nebo plynový kotel se zásobníkem na teplou vodu

 12) Kanalizace a vodovod

 • veškeré trubní odpady jsou z plastu
 • ležatá kanalizace pod základovou deskou je součástí dodávky
 • rozvody vody jsou v plastu
 • vývody pro umyvadla, sprchy a vany jsou napojeny na teplou a studenou vodu
 • vodoměr a přípojka vody není součástí dodávky

13) Sanitární vybavení není součástí dodávky

 

Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit podle upřesnění zákazníkem nebo podle projektu.