www.pe-flex.cz
Dřevostavby, sádrokarton, zateplení

Typy konstrukcí


Difůzně uzavřená obvodová stěna S1

Tepelný odpor konstrukce :                            R    6.11 m2K/W
Součinitel prostupu tepla :                              U    0.159 W/m2K


Konstrukční skladba(z exterieru):

 • Omítka silikon                                                                                     5mm
 • Fasádní polstyren EPS 70F                                                            150mm
 • Konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil                                12,5mm
 • Dřevěná konstrukce KVH s vloženou TI                                          120mm
 • Parozábrana                                                                                     0,2mm
 • Dřevěné latě 40/60 - instalační mezera                                             40mm
 • Konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil                                12,5mm
      
       Celková síla stěny 340mm

                                       Difůzně otevřená obvodová stěna DO

Tepelný odpor konstrukce :                              R    6.09 m2K/W
Součinitel prostupu tepla :                                U    0.160 W/m2K


Konstrukční skladba(z exterieru):

 • Omítka silikát                                                                                      5mm
 • Fasádní minerální izolace                                                               100mm
 • Konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil                                12,5mm
 • Dřevěná konstrukce KVH s vloženou TI                                          120mm
 • Parobrzda                                                                                         0,2mm
 • Dřevěné letě 40/60 - instalační mezera                                             40mm
 • Konstrukční sádrokartoová dska RigiStabil                                    12,5mm
          
        Celková síla stěny  310mm