www.pe-flex.cz
Dřevostavby, sádrokarton, zateplení

ZATEPLENÍ

Zateplování

 

Zateplení obvodových stěn budov je jeden z mála způsobů jak snížit náklady na vytápění.Lze toho dosáhnout opláštěním stěn vhodným izolantem. Nejčastěji se používá polystyren nebo fasádní vata. Zateplení budovy má mnoho výhod – úspora za vytápění, zvýšení tržní hodnoty domu, prodloužení životnosti, zlepšení kvality bydlení . V neposlední řadě opravený dům je vnímán okolím velmi kladně.

Našim zákazníků nabízíme :ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540


Výpočty : součinitele prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946
                teploty vnitřního povrchu a teplotního faktoru dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
                difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
                bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Cenová nabídka ZDARMA je u nás samozřejmostí

 

 

Lešení                          

Při zateplovaní používáme vlastní lešení – rámové, trubkové, haki cca400m2

Případným zájemcům je možné lešení zapůjčit a to vč. montáže a demontáže.

 
   Zateplení RD Kamenička
 Zateplení RD Kamenička


 Zateplení RD Kamenice

 Zateplení RD Kamenička

 Zhotovení fasády RD Střížov

 Zhotovení fasády RD Luka nad Jihlavou

 Fasáda v Polné