Holá stavba osahuje :
1) Spodní stavba
 • základové pasy z prostého betonu B 12,5 š = 30cm do nezámrzné hloubky
 • podsyp desky ze štěrkopísku plošťky 10cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů Styrodurem tl. 8cmcena základové desky je pouze orientační a je uvažována narovině                                   
 2) Vrchní stavba
 •  panel S1 bez vložené TI, parotěsné folie a laťování
 •  obsahuje pouze nosné obvodové stěny a  nosné příčky
3) Střešní konstrukce
 • nosná konstrukce střechy dle projektové dokumentace 
 • střešní krytina betonová(KM Beta, Bamac)
4) Klempířské prvky
 • provedení v pozinku
 • ukončení 10cm pod ůrovní ZD
Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit podle upřesnění zákazníkem nebo podle projektu.

© PE-FLEX s.r.o, 2023 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom