Hrubá stavba osahuje : 

1) Spodní stavba 
 • základové pasy z prostého betonu B 12,5 š = 30cm do nezámrzné hloubky 90 – 120cm
 • podsyp desky ze štěrkopísku plošťky 10cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů Styrodurem tl. 8cm
 • cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovině


2) Vrchní stavba

    Obvodová stěna: tloušťka stěny 34cm,  R=6,11[m².K/W], U=0,159[W/m².K]
 
 • tenkovrstvá silikonová omítka tl 1,5mm
 • stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl. 4mm
 • polystyren EPS tl. 10cm – tloušťka může být navýšena podle požadovaných tepelně technických vlastností domu
 • panel S1 opláštěný deskou RigiStabil
 • obsahuje pouze nosné stěny a příčky
 
3) Střešní konstrukce
 • nosná konstrukce střechy podle projektu
 • střešní krytina ( KM Beta, Bramac)
 • římsy opláštěné deskou Rigistabil + silikonová omítka
 
4) Klempířské prvky
 • provedení z pozinku
 • ukončení 10cm pod horní hranou ZD

5) Okna a balkonové dveře, vstupní dveře
 •  materiál plast, 6 komotový profil rámu a křídla , bílá barva
 •  celoobvodové kování , sklopná a mikroventilační pozice
 •  zasklení izolačním dvojsklem U= 0,8W/m².K
 •  vstupní dveře – materiál plast, barva bílá do 25000Kč
 •  vnější parapety (pozink)
 
Vrchní stavba je z exterieru zcela dokončena, a je bez dokončeného interieru. 

Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit podle upřesnění zákazníkem nebo podle projektu.

© PE-FLEX s.r.o, 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom