Stavbana na klíč osahuje :
  1) Spodní stavba
 • základové pasy z prostého betonu B 12,5 š = 30cm do nezámrzné hloubky 90 – 120cm
 • podsyp desky ze štěrkopísku tloušťky 10cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů Styrodurem tl. 8cm
 • cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovině
 2) Vrchní stavba

       Exterier
Obvodová stěna: tloušťka stěny 34cm,  R=6,11[m².K/W],  U=0,159[W/m².K]
 
 • tenkovrstvá silkonová omítka tl 1,5mm
 • stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl. 4mm
 • polystyren EPS tl. 15cm – tloušťka může být navýšena podle požadovaných tepelně  technických vlastností domu
 • panel S1 s vloženou tepelnou izolací, opláštěný deskou Rigistabil
 • parotěsná zábrana prolepená vzduchotěsným systémem
 • uzavřená vzduchová mezera tl. 4cm
 • sádokartonová konstrukce
 • nátěr  bílý 3x

       Interiér
 • nosné příčky z KVH, nenosné zhotoveny ze sádrokartonu, tl. příčky 100mm
 • panel S1 tl. 145mm
 • opláštění panelu SDK deskami tl 12,5mm
 • nátěr  bílý 3x
 3) Střešní konstrukce
 • nosná konstrukce střechy podle projektu
 • střešní krytina ( KM Beta, Bramac)
 • římsy opláštěné deskou Rigistabil + silikonová omítka
 4) Klempířské prvky
 • provedení z pozinku
 • ukončení 10cm pod horní hranou ZD
 5) Hrubé podlahy a strop

       Podlaha 1.NP
 • tepelná izolace EPS 100 Stabil 2x5cm
 • betonová mazanina tl.6cm
 • podlahové kritiny po dohodě
      Strop 1.NP
 • tepelná a zvuková izolace dle projektu( u přízemní stavby 30cm)
 • podhled SDK na kovovou konstrukci vč. parotěsné zábrany
 • nátěr  bílý 3x
 6) Okna a balkonové dveře, vstupní dveře
 •  materiál plast, 6 komotový profil rámu a křídla , bílá barva
 •  celoobvodové kování , sklopná a mikroventilační pozice
 •  zasklení izolačním dvojsklem U= 0,8W/m².K
 •  vstupní dveře – materiál plast, barva bílá do 25000Kč
 •  vnější parapety (pozink)
7) Vnitřní dveře
 • po dohodě
8) Keramické obklady a dlažby
            Obklady
 •  po dohodě
            Dlažba
 • po dohodě
 10) Elektroinstalace
 • rozsah elektroinstalace se řídí projektovou dokumentací a nomamy ČSN
 • zásuvky a vypínače typ Tango bílé
 • vývody pro světla jsou ukončeny objímkou se 60W žárovkou
 • obývací pokoj 2x vývod pro světlo , 6x zásuvka
 • ložnice, pokoje 1x světlo , 4x zásuvka
 • koupelna 1x vývod světlo, 2x zásuvky
 • WC 1x světlo
 • technická místnost 1x světlo, 4x zásuvka
 • chodba 1x světlo, 2x zásuvka
 • terasa 1x světlo, 1x venkovní zásuvka
 • vstup 1x světlo
 • elektroměr a přípojka není součástí dodávky
 11) Vytápění 
 • teplovodní vytápění – rozvod plast
 • dům je vybaven deskovými radiátory v bílé barvě
 • počet radiátorů je dán výpočtem tepelných ztrát
 • elektrický nebo plynový kotel se zásobníkem na teplou vodu
 12) Kanalizace a vodovod
 • veškeré trubní odpady jsou z plastu
 • ležatá kanalizace pod základovou deskou je součástí dodávky
 • rozvody vody jsou v plastu
 • vývody pro umyvadla, sprchy a vany jsou napojeny na teplou a studenou vodu
 • vodoměr a přípojka vody není součástí dodávky
13) Sanitární vybavení není součástí dodávky
 
Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit podle upřesnění zákazníkem nebo podle projektu.

© PE-FLEX s.r.o, 2024 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom